Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Địa chỉ: 202 Bạch Đằng, phường Phước Trung, Tp Bà Rịa
Điện thoại: (0254) 3510 475
Fax: (0254) 3510 476
Website: baria-vungtau.gov.vn

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này