Trung tâm Thông tin và Thống kê tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Địa chỉ: 202 Bạch Đằng, phường Phước Trung, Tp Bà Rịa
Điện thoại: (0254) 3510 573

Nhận xét