Trung tâm Quản lý và Phát triển nhà ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Địa chỉ: 203 Lê Hồng Phong, Phường 8, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: (0254) 3584 386 - 3854 337
Website: baria-vungtau.gov.vn

Trung tâm Quản lý và Phát triển nhà ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là đơn sự nghiệp trực thuộc Sở Xây dựng có nhiệm vụ quản lý và cho thuê nhà thuộc sở hữu Nhà nước, làm chủ đầu tư một số dự án nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh, quản lý vận hành khai thác nhà ở xã hội do UBND tỉnh giao.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này