Trung tâm Quản lý các khu xử lý chất thải tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Địa chỉ: 216 Thống Nhất, Phường 8, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: (0254) 3573 912
Website: baria-vungtau.gov.vn

Trung tâm Quản lý các khu xử lý chất thải tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Xây dựng, trực tiếp thực hiện công tác quản lý chất thải rắn công nghiệp thông thường, bao gồm: phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này