Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Vũng Tàu

Địa chỉ: 188 Lê Lai, Phường 4, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: (0254) 3510 219
Email: ttptqd@vungtau.baria-vungtau.gov.vn
Website: baria-vungtau.gov.vn

Nhận xét