Trung tâm Kiểm định chất lượng xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Địa chỉ: 26 Trương Công Định, Phường 3, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: (0254) 3513 970
Website: baria-vungtau.gov.vn

Trung tâm Kiểm định chất lượng xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là đơn sự nghiệp trực thuộc Sở Xây dựng có chức năng tham gia giúp cơ quan quản lý nhà nước trong công tác quản lý chất lượng xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này