Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Địa chỉ: 607 Nguyễn An Ninh, phường Nguyễn An Ninh, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: (0254) 3511 673 - 3592 259
Fax: (0254) 3592 259
Email: trungtamhltdtdttbrvt@gmail.com
Website: baria-vungtau.gov.vn

Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là đơn vị sự nghiệp chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Sở Văn hóa và Thể thao. Trung tâm có nhiệm vụ tuyển chọn, huấn luyện đào tạo nguồn tài năng thể thao và hình thành các đội tuyển tập huấn, đi thi đấu các giải khu vực, cụm, quốc gia và quốc tế. Tổ chức thi đấu các giải thể thao cấp tỉnh theo kế hoạch được phê duyệt hàng năm và đột xuất.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này