Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá tài sản tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Địa chỉ: 83 Đồ Chiểu, Phường 3, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: (0254) 3851 524

Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá tài sản tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu hoạt động trong lĩnh vực tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này