Trung tâm Dân số và Kế hoạch hóa gia đình thành phố Bà Rịa

Địa chỉ: 446 Phạm Văn Đồng, phường Phước Trung, Tp Bà Rịa
Điện thoại: (0254) 3717 638
Website: baria-vungtau.gov.vn

Nhận xét