Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Long Điền

Địa chỉ: 423 Võ Thị Sáu, thị trấn Long Điền, huyện Long Điền
Điện thoại: (0254) 3651 716

Nhận xét