Trà sữa Mizusawa

Địa chỉ: 26 Trưng Trắc, Phường 1, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: (0254) 3531 212

coffee trà sữa foody.vn

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này