The Coffee House

The Coffee House có 2 cửa hàng tại thành phố Vũng Tàu, 1 cửa hàng tại thành phố Bà Rịa.

The Coffee House (1)
Địa chỉ: 5 Ba Cu, Phường 1, Tp Vũng Tàu

The Coffee House (2)
Địa chỉ: 117 Lê Hồng Phong, Phường 8, Tp Vũng Tàu

The Coffee House (3)
Địa chỉ: 76 Nguyễn Hữu Thọ, phường Phước Trung, Tp Bà Rịa

Nhận xét