Sơn Đăng Quán

Địa chỉ: 28A Hải Đăng, Phường 2, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: 0903 065 679
Facebook: fb/sondangquan

Coffee View biển Foody.vn
Nhận xét