Saint Simeon Resort & Spa

Địa chỉ: ấp Tân Phước, xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền
Điện thoại: (0254) 3886 999
Website: saintsimeonlonghai.com
Facebook: fb/saintsimeon

resort agoda.com booking.com

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này