Sài Gòn Silicon Hotel & Coffee

Địa chỉ: 7 Hạ Long, Phường 2, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: (0254) 3626 666
Hotline: 0902 656 113
Email: saigonsiliconhotel@gmail.com
Website: saigonsiliconhotel.vn
Facebook: fb/saigonsilicon

khách sạn agoda.com booking.com

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này