Poulo Condor Boutique Resort & Spa

Địa chỉ: Bãi Vông, Suối Ớt, huyện Côn Đảo
Điện thoại: (0254) 3831 500
Fax: (0254) 3831 501
Email: info@poulocondorresort.com
Website: poulocondorresort.com

resort agoda.com booking.com

Nhận xét