Phòng Y tế huyện Xuyên Mộc

Địa chỉ: 336 Quốc lộ 55, thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc
Điện thoại: (0254) 3772 325
Fax: (0254) 3772 325
Email: yte@xuyenmoc.baria-vungtau.gov.vn
Website: baria-vungtau.gov.vn

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này