Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Vũng Tàu

Địa chỉ: 89 Lý Thường Kiệt, Phường 1, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: (0254) 3853 445
Email: tnmt@vungtau.baria-vungtau.gov.vn
Website: baria-vungtau.gov.vn

Nhận xét