Phòng quản lý Biển và Hải đảo (Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)

Địa chỉ: 368 Lê Hồng Phong, Phường 8, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: (0254) 3543 712
Email: ccbhd@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
Website: baria-vungtau.gov.vn

Phòng Quản lý Biển và Hải đảo là cơ quan hành chính trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường. Phòng có chức năng giúp Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước tổng hợp và thống nhất quản lý các vấn đề về biển, đảo trên địa bàn tỉnh.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này