Phòng Kinh tế thành phố Vũng Tàu

Địa chỉ: 80 Lý Thường Kiệt, Phường 1, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: (0254) 3852 851
Fax: (0254) 3810 155
Email: kt@vungtau.baria-vungtau.gov.vn
Website: baria-vungtau.gov.vn

Nhận xét