Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Đất Đỏ

Địa chỉ: Trung tâm Hành chính, khu phố Hòa Hội, thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ
Điện thoại: (0254) 3688 285 - 3688 244
Email: ktht@datdo.baria-vungtau.gov.vn
Website: baria-vungtau.gov.vn

Nhận xét