Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Châu Đức

Địa chỉ: 70 Trần Hưng Đạo, thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức
Điện thoại: (0254) 3213 767 - 3962 585
Website: baria-vungtau.gov.vn

Nhận xét