Oceanward Hotel & Resort

Địa chỉ: Tỉnh lộ 44A, khu phố Hải Sơn, thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ
Điện thoại: (0254) 3678 679
Hotline: 0903 606 480
Fax: (0254) 3678 879
Website: oceanward.net

Agoda.com Booking.com Tripadvisor.com.vn

Nhận xét