Oceanward Hotel & Resort

Địa chỉ: Tỉnh lộ 44A, khu phố Hải Sơn, thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ
Điện thoại: (0254) 3678 679
Hotline: 0903 606 480
Fax: (0254) 3678 879
Website: oceanward.net

khách sạn agoda.com booking.com

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này