Oceanami Villas & Beach Club

Địa chỉ: Tỉnh lộ 44A, thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ
Điện thoại: (0254) 6268 888
Fax: (0254) 6268 868
Email: info@oceanami.com
Website: oceanami.com
Facebook: fb/oceanami

khách sạn agoda.com booking.com

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này