Ô Cấp Cafe

Địa chỉ: 80 Hạ Long, Phường 2, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: (0254) 6515 555
Facebook: fb/ocapcafe

Coffee Ăn sáng View biển Foody.vn
Nhận xét