Nhà nghỉ Thái Nguyên

Địa chỉ: 18 Nguyễn Hiền, Phường 2, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: (0254) 3807 221
Hotline: 0933 372 977

Booking.com Tripadvisor.com.vn

Nhận xét