Nhà nghỉ Phương Anh

Địa chỉ: Lê Văn Khương, khu phố Hải Tân, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền
Điện thoại: 0902 424 275
Hotline: 0913 195 779
Website: phuonganh.site

Booking.com Tripadvisor.com.vn

Nhận xét