Nhà nghỉ Minh Hiền

Địa chỉ: 31 Nguyễn Hiền, Phường 2, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: (0254) 3857 096
Hotline: 0918 406 263

Booking.com Tripadvisor.com.vn

Nhận xét