Nhà nghỉ Laura

Địa chỉ: 126 Trần Phú, Phường 5, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: (0254) 3838 126
Email: laura.motel.vungtau@gmail.com
Website: lauramotelvungtau.com
Facebook: fb/laura

Agoda.com Booking.com Tripadvisor.com.vn

Nhận xét