Nhà nghỉ Hải Yến

Địa chỉ: Đường 36, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền
Điện thoại: (0254) 6546 546
Hotline: 0917 916 696

Agoda.com Booking.com Tripadvisor.com.vn

Nhận xét