Ngọc Tước Book Cafe

Địa chỉ: 9/9 Thi Sách, Phường 8, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: (0254) 3521 568 - 0908 124 552
Email: ngoctuocquan@gmail.com
Facebook: fb/cafengoctuoc

Coffee Ăn vặt Foody.vn
Nhận xét