Mũi Đá Cafe

Địa chỉ: Bến tàu Cách ngầm, 9 Hạ Long, Phường 2, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: (0254) 6253 355 - 3577 777
Website: ganhhao.com.vn

Coffee Ăn sáng View biển Foody.vn
Nhận xét