Marina Bay Vũng Tàu Resort & Spa

Địa chỉ: 115 Trần Phú, Phường 5, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: (0254) 3848 888
Website: marinabayvungtauresort.com
Facebook: fb/marinabay

resort agoda.com booking.com

Nhận xét