Macca’s Place Hotel

Địa chỉ: 31 Lạc Long Quân, Phường 2, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: (0254) 3527 042
Hotline: 0912 557 876
Facebook: fb/maccasplace

khách sạn agoda.com booking.com

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này