Long Hải Channel Beach Resort

Địa chỉ: Tỉnh lộ 44A, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền
Điện thoại: (0254) 3669 666
Hotline: 0385 555 038
Email: receptionlhresort@gmail.com
Website: longhaichannel.com
Facebook: fb/longhaichannel

Agoda.com Booking.com Tripadvisor.com.vn

Nhận xét