Long Hải Beach Resort

Địa chỉ: Tỉnh lộ 44A, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền
Điện thoại: (0254) 3661 349
Email: lhbeachresort@yahoo.com
Website: longhaibeachresort.com

Agoda.com Booking.com Tripadvisor.com.vn

Nhận xét