Lesco Resort

Địa chỉ: Lê Thánh Tông, khu phố Tân Hạnh, thị xã Phú Mỹ
Điện thoại: (0254) 3893 823 - 3893 871
Hotline: 0903 893 823
Email: lescophumy@gmail.com
Facebook: fb/lescophumy

resort agoda.com booking.com

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này