Lam Son Deluxe Apartments

Địa chỉ: 5 Lê Ngọc Hân, Phường 1, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: (0254) 3527 247
Hotline: 0918 261 985
Fax: (0254) 3527 248

Agoda.com Booking.com Tripadvisor.com.vn

Nhận xét