Kho bạc Nhà nước tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Địa chỉ: 5 Nguyễn Tất Thành, phường Phước Trung, Tp Bà Rịa
Điện thoại: (0254) 3852 087
Fax: (0254) 3856 615
Email: info@khobacbariavungtau.com
Website: baria-vungtau.gov.vn

Nhận xét