Xuân Hòa Hotel

Địa chỉ: A9 Phan Huy Ích, Phường 2, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: (0254) 3510 579
Hotline: 0908 814 093
Website: xuanhoa.site

khách sạn agoda.com booking.com

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này