Venus 2 Hotel

Địa chỉ: 18 Trần Quý Cáp, phường Thắng Tam, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: 0975 222 717

Agoda.com Booking.com Tripadvisor.com.vn

Nhận xét