Trọng Tín Hotel

Địa chỉ: 11 Trần Phú, Khu 6, huyện Côn Đảo
Điện thoại: (0254) 3831 679
Hotline: 0906 627 036

khách sạn agoda.com booking.com

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này