Trang Nhung Hotel

Địa chỉ: 49 La Văn Cầu, phường Thắng Tam, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: (0254) 3526 152
Hotline: 0968 887 024

Agoda.com Booking.com Tripadvisor.com.vn

Nhận xét