Khách sạn Thu Trang (Beach Front Hotel)

Địa chỉ: 67 Thùy Vân, Phường 2, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: (0254) 3515 669
Facebook: fb/thutrang

Agoda.com Booking.com Tripadvisor.com.vn

Nhận xét