Thảo Nguyên Hotel

Địa chỉ: 19/12 Hồ Quý Ly, phường Thắng Tam, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: (0254) 3523 086

Agoda.com Booking.com Tripadvisor.com.vn

Nhận xét