Thảo Lợi Hotel

Địa chỉ: Lê Văn Lương, Khu 7, huyện Côn Đảo
Điện thoại: 0373 015 211
Facebook: fb/thaoloi

khách sạn booking.com

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này