Thanh Xuân Hotel

Địa chỉ: 44 Tôn Đức Thắng, Khu 4, huyện Côn Đảo
Điện thoại: (0254) 3830 261
Hotline: 0973 640 913

khách sạn booking.com

Nhận xét