Sunrise Hotel

Địa chỉ: 16 La Văn Cầu, phường Thắng Tam, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: 0827 386 666
Facebook: fb/sunrise

khách sạn agoda.com booking.com

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này