Seaview Hotel

Địa chỉ: Tổ 18, khu phố Hải Tân, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền
Điện thoại: (0254) 3868 386
Hotline: 0395 365 959
Email: seaviewlonghaihotel@gmail.com
Website: khachsanlonghai.vn

khách sạn agoda.com booking.com

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này