Seaview Hotel

Địa chỉ: Tổ 18, khu phố Hải Tân, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền
Điện thoại: (0254) 3868 386
Hotline: 0395 365 959
Email: seaviewlonghaihotel@gmail.com
Website: khachsanlonghai.vn

Agoda.com Booking.com Tripadvisor.com.vn

Nhận xét