Red Sun Hotel

Địa chỉ: E23 - E24 Lê Văn Lộc, phường Thắng Nhì, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: (0254) 3590 101 - 6295 888
Website: redsunhotel.vn

khách sạn booking.com

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này